Werkverdelingsplan gereed voor nieuwe schooljaar?

Werkverdelingsplan

Als schooldirecteur in het primair onderwijs bent u ongetwijfeld op de hoogte van de wijziging in de CAO met betrekking tot het werkverdelingsplan. Hierin is vastgelegd dat het team zelf besluiten moet nemen over:

 • de verdeling van de lessen
 • de verhouding tussen lesgeven en overige taken
 • de tijd voor de voorbereiding en het nawerk
 • de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
 • de aanwezigheid op school
 • hoe met de pauzes wordt omgegaan
 • wie in welke werkgroep deelneemt
 • wie welke training of studie gaat volgen.

In de CAO Primair Onderwijs 2018-2019 zijn afspraken gemaakt over het werkverdelingsplan in de school. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. Het team krijgt een bepalende rol bij de werkverdeling.
Stap 8 in dit plan is het gesprek met de medewerker over de normjaartaak.

Ondersteunende software

Op verzoek van de AVS heeft Axilium ondersteunde, gebruikersvriendelijke software ontwikkeld voor het efficiënter inplannen en opvolgen van jaartaken. JaartaakPlanner:

 • is binnen 1 uur volledig ingericht voor gebruik
 • houdt in berekeningen automatisch rekening met verlofregelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • geeft u een totaaloverzicht van de werkverdeling (per team of individu)
 • helpt u bij het sturen van medewerkers op de uitvoering van hun jaartaken
 • zorgt ervoor dat wijzigingen per schooljaar eenvoudig doorgevoerd kunnen worden
 • geeft u de mogelijkheid om jaartaken terug te kijken over meerdere jaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of een gratis proef-account aanvragen?

Neem dan contact op via

074 – 7508830
of
info@jaartaakplanner.nl